Fotomaraton

18.-20. August 2017

 

Vik - Største bringebærkommunen i landet!

 

Vik Fotomaraton 2017

Arrangerast for andre gong under Norsk Bringebærfestival

Laurdag 19. august kl. 10.00 - 14.00

 

 

Alle kan delta, og det blir eigen barneklasse for dei under 15 år.

 

Opplegget blir slik att du først må møte for registrering hjå Juryen, på Blix Hotell kl.09.30

Du får så ei oppgåve du må tolke på din måte med eit fotografi, som du leverer til Juryen.

Når første oppgåva er levert, får du ei ny oppgåve, og slik fortset det til alle oppgåver er levert.

For kvar oppgåve får du ein tidsfrist, og ditt fotobidrag må leverast juryen innan tidsfristen.

 

Det blir kun høve til å levere eit bilde til kvar oppgåve.

 

Juryen har utstyr til å lese av minnebrikkene frå ditt kamera, og skrive det ut for bedøming.

 

Bildene frå konkurransen 2017

Tema "Stein"

Tema "Båtliv"

Tema "Bringebær"

Tema "Barneleik"