Fotomaraton

10.-12. August 2018

 

Vik - Største bringebærkommunen i landet!

 

Vik Fotomaraton 2018

Arrangerast for tredje gong under Norsk Bringebærfestival

Laurdag 11. august kl. 10.00 - 14.00

 

Alle kan delta, og det blir eigen barneklasse for dei under 15 år.

 

Opplegget blir slik att du først må møte for registrering hjå Juryen, på Blix Hotell kl.09.30

Du får så ei oppgåve du må tolke på din måte med eit fotografi, som du leverer til Juryen.

Når første oppgåva er levert, får du ei ny oppgåve, og slik fortset det til alle oppgåver er levert.

For kvar oppgåve får du ein tidsfrist, og ditt fotobidrag må leverast juryen innan tidsfristen.

Det blir kun høve til å levere eit bilde til kvar oppgåve.

 

Juryen, med Kjell Brekke i spissen, har utstyr til å lese av minnebrikkene frå ditt kamera,

og skrive det ut for bedøming.

 

I år legg vi opp til 1/3-dels premiering, og 1 premie trekt på alle deltakarane!

Premieutdeling mellom 15:00 og 15:30

 

Klikk her for påmelding!

 

Bildene frå konkurransen 2017

Tema "Stein"

Tema "Båtliv"

Tema "Bringebær"

Tema "Barneleik"